De vrienden van 100 jaar W.V.W Weurt

Beste vrienden van W.V.W. Weurt,

Op 7 januari 2023 bestaat onze voetbalvereniging 100 jaar! Iets wat wij natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom heeft W.V.W. een comité opgericht om er een onvergetelijk jubileumjaar van te maken en ondertussen zijn de voorbereidingen al in volle gang. Om activiteiten te organiseren willen we graag een beroep doen op iedereen die W.V.W. Weurt een warm hart toedraagd. Hopelijk kunnen we rekenen op jouw steun en maken we er samen een mooi jubileumjaar van!

'De club van 100 jaar' is voor iedereen

Dus iedereen kan mee doen! Van jong tot oud, van lid tot niet lid, van persoon tot bedrijf. Als lid van de club van 100 steun je W.V.W. Weurt. Hiermee draag je onze mooie voetbalclub een warm hart toe. Het is een manier om het jubileumjaar te helpen realiseren.

Hoe doe je mee? 

Heel eenvoudig! Met een eenmalige donatie ben je lid van de ‘club van 100 jaar’. Dit kan door pinbetaling aan de bar of door overboeking op rekening:

 • NL 96 RBRB 0915 3378 35
  t.n.v. Voetbalvereniging Wie Volhoudt Wint
  o.v.v. Naam, e-mailadres en de gewenste naam voor op het plaatje

Wat kost het per naamplaatje? 

 • Tot 16 jaar € 10,-
 • Vanaf 16 jaar € 25,-
 • Bedrijven € 50,-

Wat krijg je van ons terug? 

 • Een mooie vermelding op ons jubileumbord van ‘De vrienden van 100 jaar W.V.W Weurt’. Dit bord krijgt een prominente plaats in de kantine.
  • In het jubileumjaar krijgt u voorrang bij het inschrijven voor de activiteiten die worden georganiseerd.

  Vragen?